Palvelut

Toiminnanohjaus – Wattia

Työmääräimet

Työtuntien ja tarvikkeiden kirjaaminen

Laskujen lähetys

Valmiiden työmääräinten laskutus

Tuntikortit

Asentajien kirjaamien tuntien, lomien ja poissaolojen lähetys palkanlaskentaan

Viestit

Työmääräinten lähetys WhatsApp-viestien avulla

Laskujen vastaanotto

Tiliöinti kirjanpitoon ja tarvikkeiden kopiointi työmääräimille

Raportit

Kohteen työtuntien ja kustannusten seuranta

Tilitoimistopalvelut – Talenom

Palkanlaskenta

Työntekijöiden palkanlaskenta tehdään ajallaan

Saatavien seuranta

Tilitysten kotiutumisen seuranta, muistutukset ja perintä

Kirjanpito

Kirjanpito tehdään oikein ja ajallaan

Huolenpito

Nimetty toimialakirjanpitäjä,
henkilökohtainen palvelu

Tulosseuranta

Ajantasaista tietoa yrityksen todellisesta tilanteesta

Tilinpäätökset

Tilinpäätösten laadinta

Palvelut

Toiminnanohjaus – Wattia

Työmääräimet

Työtuntien ja tarvikkeiden kirjaaminen

Laskujen lähetys

Valmiiden työmääräinten laskutus

Laskujen vastaanotto

Tiliöinti kirjanpitoon ja tarvikkeiden kopiointi työmääräimille

Tuntikortit

Asentajien kirjaamien tuntien, lomien ja poissaolojen lähetys palkanlaskentaan

Viestit

Työmääräinten lähetys WhatsApp-viestien avulla

Raportit

Kohteen työtuntien ja kustannusten seuranta

Tilitoimistopalvelut – Talenom

Palkanlaskenta

Työntekijöiden palkanlaskenta tehdään ajallaan

Saatavien seuranta

Tilitysten kotiutumisen seuranta, muistutukset ja perintä

Kirjanpito

Kirjanpito tehdään oikein ja ajallaan

Huolenpito

Nimetty toimialakirjanpitäjä,
henkilökohtainen palvelu

Tulosseuranta

Ajantasaista tietoa yrityksen todellisesta tilanteesta

Tilinpäätökset

Tilinpäätösten laadinta

Vieritä ylös