Tehokkaan toiminnanohjauksen tukipylväät

Wattian monipuolisilla ominaisuuksilla sujuvoitat arkea. Paperinpyörittely vähenee ja työpäivät tehostuvat niin konttorilla kuin työmaallakin.

Työmääräimet

Työtuntien ja tarvikkeiden kirjaaminen

Tuntikortit

Asentajien kirjaamien tuntien, poissaolojen ja lomien lähetys palkanlaskentaan

Yhteydet

Työmääräinten lähetys WhatsApp-viesteinä

Raportit

Kohteen työtuntien ja kustannusten seuranta

Laskujen lähetys

Valmiiden työmääräinten laskutus

Laskujen vastaanotto

Tiliöinti kirjanpitoon ja tarvikkeiden kopiointi työmääräimille

Taloushallinnon integraatio

Wattia on integroitavissa taloushallintopalveluihin. Tilitoimisto saa saumattomasti tiedot palkanlaskentaan, kirjanpitoon, saatavien seurantaan ja perintään sekä tulosseurantaan.

Huolenpito

Nimetty toimialakirjanpitäjä, henkilökohtainen palvelu

Palkanlaskenta

Työntekijöiden palkanlaskenta tehdään ajallaan

Kirjanpito

Kirjanpito tehdään oikein ja ajallaan

Saatavien seuranta

Tilitysten kotiutumisen seuranta, muistutukset ja perintä

Tulosseuranta

Ajantasaista tietoa yrityksen todellisesta tilanteesta

Tilinpäätökset

Tilinpäätösten laadinta